Cứu dữ liệu RAID5

_DATE_POST: 12/04/2015

RAID 5 là một cấu hình RAID kết hợp phân chia với dự phòng. Phần phân chia của RAID 5 là rất tương tự của RAID 0, nhưng phần dự phòng là khá khác nhau từ RAID 1. RAID 5 hệ thống tạo ra dự phòng bằng cách tính toán khối chẵn lẻ và phân phối các khối chẵn lẻ đó trong tất cả các ổ đĩa trong mảng đó. Có ít nhất ba ổ đĩa cứng cần thiết cho một hệ thống RAID 5. Số lượng tối đa của ổ đĩa được giới hạn bởi bộ điều khiển RAID. RAID 5 hệ thống rất phổ biến vì chúng có những lợi ích thực hiện kẻ vạch với an ninh của dự phòng. Thậm chí tốt hơn là hiệu quả lưu trữ (tỷ lệ công suất hệ thống RAID với tổng công suất của tất cả các ổ đĩa cá nhân) là cao hơn nhiều so với RAID 1 (50%).

Trước khi đi vào chi tiết về cách thức dữ liệu được lưu trữ trong một hệ thống RAID 5, chúng ta hãy xét tính chẵn lẻ và cách chính xác hiệu quả lưu trữ dự phòng có thể vượt quá 50%. Tính chẵn lẻ không áp dụng bài toán nhị phân XOR với dữ liệu được lưu trữ trên đĩa. XOR viết tắt ý nghĩa "độc quyền OR" là đầu ra sẽ bằng 1 khi và chỉ khi hai bit là XOR'd là khác nhau. Sau đây là một bảng chân lý cho các chức năng XOR dụ minh họa rõ ràng.

Nói rằng chúng tôi có một tập tin văn bản mà bao gồm bốn nhân vật "ABCD" và một mảng RAID 0 của hai đĩa (chiều rộng sọc hai) với kích thước sọc / block của bốn bit (tương đương với một nửa của một nhân vật).

Dưới đây là một biểu diễn dữ liệu của tập tin văn bản của chúng tôi:

Các chức năng XOR có tính độc đáo là cho mượn dự phòng dữ liệu hiệu quả. Nếu XOR được áp dụng hai lần trong một hàng, nó phủ nhận chính nó. Vì vậy, nếu chúng ta có A và XOR hai lần với B, chúng tôi nhận được một kết quả:

A B XOR B XOR = A

Ví dụ sau đây sẽ chứng minh làm thế nào để có được 80% hiệu quả dự phòng lưu trữ của một mảng của 5 đĩa. Đối với 80% hiệu quả, chúng ta phải lưu trữ dữ liệu trên 4 disk và chỉ sử dụng 1 đĩa để dự phòng. Hãy lưu trữ chuỗi "RAID" trên 4 disk không dự phòng của chúng tôi.

Đây là cách làm của chúng tôi là chuỗi trong hệ nhị phân:

Đây là chuỗi của chúng tôi trong mảng đĩa của chúng tôi 80% hiệu quả với các phần dự phòng (chẵn lẻ) chỉ mất 20%. Các dữ liệu trên đĩa E là chẵn lẻ và được tính bằng cách áp dụng XOR đến tất cả các dữ liệu khác như thế này: E = A XOR B XOR C XOR D

Bây giờ nói rằng đĩa C bị lỗi và chúng tôi đang trái với các dữ liệu từ đĩa A, B, D và E. Chúng ta có thể xây dựng lại các dữ liệu từ ổ đĩa C bằng cách áp dụng XOR với dữ liệu trên đĩa còn lại. Từ các dữ liệu trên đĩa E = A XOR B XOR C XOR D, áp dụng cho tất cả các dữ liệu XOR còn lại để làm giảm

(A XOR B XOR C XOR D) XOR A XOR B XOR D

Bây giờ, định dạng lại để (A XOR A) XOR (XOR B B) XOR (XOR D D) XOR C từ khi XOR được áp dụng hai lần trong một hàng để các dữ liệu A, B, và D, tất cả chúng tôi là trái với lúc kết thúc là C. tất nhiên là các dữ liệu từ các đĩa bị lỗi đại diện cho chữ "I". Biểu đồ sau đây minh họa việc tính:

RAID 5 mảng được xây dựng để thực hiện và dự phòng. Thay vì đọc / ghi 1 file tới 1 đĩa, RAID 5 mảng đọc / ghi 1 file lên nhiều đĩa song song. Họ cũng tính toán một khối chẵn lẻ khi viết để dữ liệu có thể được phục hồi nếu một đĩa bị lỗi. Sau đây là một ví dụ đơn giản minh họa cách RAID 5 công trình.

Nói rằng chúng tôi có một tập tin văn bản mà bao gồm ba ký tự "ABC" và một mảng RAID 5 ba ổ đĩa cứng với kích thước sọc / block của bốn bit (tương đương với một nửa của một nhân vật).

Dưới đây là một biểu diễn dữ liệu của tập tin văn bản của chúng tôi:

Dưới đây là những gì sẽ xảy ra khi chúng ta lưu lại file:

Khối đầu tiên của bốn bit (nửa đầu bằng chữ A) được ghi vào Disk 1 và khối thứ hai của bốn bit (nửa thứ hai của chữ A) được ghi vào đĩa 2. Disk 3 là chẵn lẻ cho Khối 0. Tiếp theo, thứ ba khối (nửa đầu chữ B) được ghi vào Disk 1 và khối thứ tư (nửa thứ hai của chữ B) được ghi vào đĩa 3. Disk 2 là chẵn lẻ cho khối 1. cuối cùng, khối thứ năm (nửa đầu thư C) được ghi vào đĩa 2 và khối thứ sáu (nửa thứ hai của chữ C) được ghi vào đĩa 3. Disk 1 là chẵn lẻ cho khối 2. Chú ý cách tính chẵn lẻ nằm trên một đĩa khác nhau cho mỗi khối. Thứ tự của tính chẵn lẻ được gọi là thứ tự chẵn lẻ, đồ chẵn lẻ, hoặc xoay chẵn lẻ. Trong ví dụ này, thứ tự chẵn lẻ ngược (Disk 3, Disk 2, Disk 1).

* Dữ liệu hồng đại diện cho tính chẵn lẻ cho các khối

Bây giờ hãy xem những gì sẽ xảy ra khi Disk 3 thất bại và tất cả chúng ta đã để lại là Disk 1 và Disk 2. Tiếp tục đọc về mảng RAID một trong các trang thông tin của chúng tôi được liệt kê dưới đây.

Như bạn có thể thấy, các dữ liệu thô từ Disk 1 và Disk 2 đại diện cho chuỗi "DQD" đó là rác thải hoàn chỉnh. Dữ liệu của chúng tôi nên là chuỗi "ABC". Để khôi phục dữ liệu từ hai đĩa còn lại, chúng ta phải lắp ráp lại đúng các sọc và sử dụng các toán tử XOR để tính toán lại các dữ liệu bị mất từ đĩa 3.

Biểu đồ sau đây minh họa cách lắp ráp lại đúng mảng RAID 5:

Như bạn có thể thấy, quá trình xây dựng lại RAID 5 là khá phức tạp. Việc tái tạo phải được thực hiện một cách chính xác phải hoặc dữ liệu kết quả sẽ là rác và không thể sài được.

Nên khi cứu dữ liệu cho Raid 5 rất phức tạp, đòi hỏi phải có chuyên môn cao. Vậy nên bạn không tự xử lý được. Vì có thể ảnh hưởng tới dữ liệu hoặc rủi ro là mất dữ liệu vĩnh viễn. 

Dịch vụ khác...

Cứu dữ liệu bên VONGUYEN RECOVERY khách hàng được:

  • Lấy đúng giá niêm yết
  • Bảo mật tuyệt đối dữ liệu
  • Được kiểm tra trực tiếp dữ liệu và check được tất cả các file
  • Những hdd còn bh ở nhà phân phối hoặc còn bh ở chính hãng sau khi cứu dữ liệu sẽ được đổi 1 hdd mới cùng dung lượng và sẽ bh tiếp theo tem.
  • Nếu dữ liệu của bạn dưới 5gb thì chúng tôi sẽ chép vào đĩa CD hoặc DVD miễn phí.
  • Chỉ tính phí 1 lần và không phí phát sinh.

Thắc mắc khách hàng

Tôi có đĩa cứng 160 bị hư ,cần lấy dữ liệu thì chi phí tính sao ?

Chúng tôi có bảng giá rõ ràng và chỉ tính phí khi có dữ liệu.Với ổ 160gb giá thông thường là 1tr5 nếu nằm trong phương án 1 (không can thiệp vào mâm đĩa),nếu đĩa cứng bị lỗi cơ  là 3tr5 nằm trong phương án 2 (can thiệp vào mâm đĩa).

Tôi có đĩa cứng 80Gb chia làm 2 phân vùng C,D gặp sự cố ghost nhầm vào ổ D thì dữ liệu lấy lại của ổ dữ liệu D là bao nhiêu phần trăm ?

Đối với trường hợp này nếu ổ dữ liệu là ổ D bị ghost nhầm lên bao nhiêu GB thì dữ liệu bị đè là không lấy được,chỉ lấy được ngoài phần ghi đè.

Dữ liệu của tôi bị ghost nhầm thành 1 phân vùng thì dữ liệu có lấy được không ? Thời gian là bao nhiêu lâu ? Dữ liệu lấy lại có đọc được 100% không?

Trường hợp này chúng tôi xử lí khá nhiều nên sẽ trả lời cho quý khách như sau: Trong trường hợp này chúng tôi khẳng định dữ liệu 100% là cứu được,thời gian hoàn thành khoảng 30'-2h sau khi nhận. Dữ liệu của quý khách bình thường như lúc đầu.Đúng cấu trúc thư mục,dữ liệu sẽ như lúc đầu.

Đĩa cứng của tôi bị hư cơ (kêu cơ hoặc gõ lộc cộc) thì dữ liệu có chắc chắn lấy được hay không?Khả năng lấy dữ liệu là bao nhiêu %?

Câu hỏi của quý khách cũng chính là câu hỏi của hầu hết khách hàng đến VONGUYEN RECOVERY phục hồi dữ liệu. Kính thưa tất cả khách hàng khi đĩa cứng của quý khách có tình trạng bị lỗi cơ thì chúng tôi chỉ có thể báo kết quả khi tiến hành thao tác mở cơ trong phòng LAB để kiểm tra mặt đĩa bên trong ,đĩa có bị trầy xướt hay biến dạng gì không,sau đó chúng tôi sẽ can thiệp chuyên sâu để lấy dữ liệu.Thời gian ước tính khoảng từ 1-3 ngày kể từ khi nhận đĩa cứng.Sau 1-3 ngày chúng tôi sẽ có kết quả cụ thể và sẽ trả lời cho quý khách,dữ liệu cứu được là bao nhiu %, ước lượng bao nhiu GB dữ liệu. Dữ liệu là những gì.

Liên hệ

Gửi email cho chúng tôi

công ty tnhh khôi phục dữ liệu võ nguyễn

  • 124 Hoa Lan, Phường 2, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
  • 0974 756 775 - 0917 756 775