Cứu dữ liệu SERVER Raid 5 6 đĩa cứng Sas 300GB cho Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam Chi Nhánh Hồ Chí Minh.

Ngày đăng: 14/04/2015

Cứu dữ liệu cho  cho Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam Chi Nhánh Hồ Chí Minh (12/1 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1).Chạy Raid 5 với 2 đĩa bị lỗi (1 Bad nặng và 1 lỗi cơ). Sau 24 tiếng toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho đối tác.

TOP