Quy trình cấp cứu dữ liệu

Quy trình tiếp nhận ổ đĩa cứng cứu dữ liệu của VONGUYEN RECOVERY :

  • Khi nhận đĩa cứng từ khách hàng việc đầu tiên là kiểm tra tình trạng đĩa cứng bằng thiết bị chuyên dụng. Sau đó là báo giá cho khách hàng biết giá tiền chính xác là bao nhiêu. Nếu khách hàng đồng ý chúng tôi làm biên nhận.
  • Thông thường đĩa cứng của khách được xử lý 6h - 18h (đối với đĩa cứng bị logic), nếu đĩa cứng lỗi vật lý thời gian dự kiến sẽ là 48h - 36h (có thể lâu hơn nếu linh kiện hiếm hoặc quá cũ).
  • Sau khi tiến hành thay thế linh kiện và trích xuất xong dữ liệu. Chúng tôi sẽ thông báo và yêu cầu khách hàng chuẩn bị đĩa cứng để copy dữ liệu sang.
  • Khi khách hàng tới lấy dữ liệu yêu cầu kiểm tra đầy đủ dữ liệu cần. Sau đó thanh toán tiền.

 

Ngày đăng: 12/04/2015

TOP