Can thiệp chuyên sâu lấy dữ liệu

Khi đĩa cứng của bạn có dấu hiệu gõ cơ, kêu cộc cộc, hoặc click rất khẽ nghĩa là đĩa cứng của bạn rơi vào trường hợp khó khăn ( đa số là lỗi đầu đọc ). Trong trường hợp này bắt buộc phải tháo cơ và làm thao tác kiểm tra bề mặt và tiến hành thay thế linh kiện ( thay đầu đọc ). Quy trình này tương đối là khó nên khuyến cáo khách hàng không nên tự mở vì bạn không có chuyên môn cũng như không đủ thiết bị cần có để cứu dữ liệu.

Sau đây là tất cả các quy trình can thiệp chuyên sâu để lấy dữ liệu khi ổ cứng gặp vấn đề về lỗi vật lý.

001

007_

009

010

 

014

019

Ngày đăng: 12/04/2015

TOP