Quy trình kiểm tra ổ đĩa cứng bị lỗi cơ bản

Quy trình chẩn đoán ổ cứng cơ bản

Đăng trên 2016/01/29 bởi đội ACELab

Đôi khi các chuyên gia phục hồi dữ liệu  bắt đầu kiểm tra ổ đĩa t đim sai dđến lãng phí thi gian không cn thiết hoc thm chí đến tình hung khi  đĩa không th phc hi. 
Chúng tôi mun trình bày cho bn quy trình kim tra cơ bn c cng. 
Chúng tôi s không đi sâu vào các tính năng c th ca các kiế​​trúc khác nhau ngày hôm nay. Hướng dn này là ph biến cho tt c cá đĩa.

Đu tiên chúng ta cn thm vn ch s hu c đĩa và ly càng nhiu thông tin càng tt v  đĩa.
Chúng tôi không khuyến khích tăng sc mnh cho  đĩa và hơn na kết ni trc tiếp vi bo mch chvà chy HĐH Windows trướđó. 
Khi Windows khđng, nó có th c gng s dng các công c phn mm nhúng đ khôi phc hthng tp. Điu này có th có hu qu rt có hi và có th dđến vic làm cho  đĩa hoàn toàn không th phc hi.
Mt kch bn khác có th xy ra là khi đu b kt trêđĩa và chúng có th b rách khi cánh tay khi đĩđược bt. Chúng có th gây ra thit hi nghiêm trng cho đĩa và phá hy d liu cn thiết.

Dướđây là danh sách kim tra cáđim chúng tôi cn tìm hiu t ch s h đĩa trước khi có bt k hành đng nào:

- Làm thế nào và khi vđ xut hin?

- Điu gì đã xy ra vi cá đĩa?

- Điu gì đã được thc hin cho  đĩa trướđó (công c phn mđược s dng, thay thế PCB, HDA đã được m)?

- Có phi trong mt phòng thí nghim DR khác hođượđánh giá bi mt chuyên gia khác?

D liu nào là thiết yếđ khách hàng khôi phc (tt c d liu, phân vùng, thư mc, mt số tp)?

Nó không được khuyến khích đ cp ngun cho  đĩa vì khách hàng nói rng nó đã b rơi hoc bchếđui. Trước tiên, m HDA và quan sát cáđu và đĩa nếu chúng b hng và làm sch chúng nếu cn thiết.
Hi v hành vi hin ti c đĩa:

- Nó có quay khi bt ngun không?

- Nó có to ra bt k âm thanh bt thường nào không (tiếng cào, tiếng gõ / tiếng click, tiếng bíp, v.v.)?

- Nó có cung cp ID và năng lc (chính xác hay không)?

- Liu nó cung cp quyn truy cp vào d liu người dùng?

Các bước tiếp theo là kim tra trc quan  c đĩa. 
Chúng ta có th chia nó thành hai phn. Kim tra HDA và PCB.
HDA:

- Kim tra hình dng ca HDA. Nó có th b b cong nế đĩa b rơi (thông thường đi v2,5)).

- Nhìn vào các góc và cnh c đĩa.  đó bn có th tìm thy vết lõm hoc chip trên sơn có thch ra rng  đĩa b rơi hoc va      vào.

- Kim tra các vít ca v và nhãn chính đ biết các công c đ tìm hiu xem  đĩđã được mtrướđó chưa. Mt s c vít          ca np thường được che bi nhãn dán vì vy nếu nđược mtrước khi bn có th thy rng nó b hng hoc vng mt. Kim    tra cn thn nhãn trên cùng vàxem nếu nó b rách phía trên các vít trên np trên. Đó có th là, mt người kháđã làm vic        trê đĩa này trước bn.

- Trước khi cp ngun cho  đĩa, hãy luôn c gng lc cn th đĩa t bên này sang bên kia vàlng nghe, nếu có bt k b phn     chuyđng nào ny trong HDA. Cp ngun cho  đĩa trong tình hung này là nguy him, bi vì nó có th dđến vic cào         bng. 

- Trong trường hp khi bn có th nghe thâm thanh ca các b phn ny bên trong  đĩa, tt hơn là ước tính các k năng ca       bn và xin phép ch s h đĩđ m n đĩa và kim tra các b phn bên trong  cng.

PCB:
Tháo PCB và xem qua các phn t b cháy, ăn mòn, chip trên các phn t, du công c, du vết tthông / hàn, IC ROM (hin ti hay không), v trí nhy, điu kin cng SATA / PATA / SAS. 
Đc bit chú ý đến các miếng kết ni HSA (Heads Stack hi). Chúng thường b oxy hóa làm cho kết ni không đáng tin cy. Nên làm sch chúng nh nhàng bng cc ty mmcho đến khi chúng bóng.

 bước này, bn nên xáđnh mô hình, kiế​​trúc và các tính năng đc bit khác c đĩa.
Sau đó kết n đĩa vi PC-3000 và thc hin kim tra bt nguđu tiên . 
Khi chúng tôi b đĩa lđu tiên, bn nên gi  đĩa nh nhàng và chc chn bng mt tay gn tai vàlng nghe cn thn cáâm thanh và cm nhn các rung đng mà  đĩa to ra khi bđu. Hãđ mt bàn tay khác ca bn sn sàng tt ngu đĩa ngay lp tc khi bn nghe thy bt k tiếng n nào ca Bad (tiếng cào, tiếng gõ ln, ny, v.v.) hoc các rung đng đc trưng cho đu dính trên b mt. Trong nhng trường hp này, bn nên t đĩa và kim tra các b phn bên trong trong mt căn phòng sch s.
Nế đĩa có v tt nhưng hoàn toàn không quay hoc không th quay vi tđ bình thường, bn nên kim tra thiết b đin t:

- Cun dâđng cơ trc chính (ngn, m, ngt kết ni);

- Cu chì và đit TVS (Giđiáp nht thi) trên cáđường dâđin (+ 12V, + 5V);

- Th trưởng preamp;

Ch có hai cu hình cun dâđng cơ trc chính:
Description: Cuộn dây
Bn có th d dàng kim tra đin tr ca cun dây bng đa nhim. Bn ch cđđin tr gia mi cp miếng đm trêđường dâđin cđng cơ. Tt c các cun dây phi có cùng đin tr khong 2-4 Ohms. Nếu mt trong s chúng có đin tr quá ln (đt) hođin tr bng 0 (ngn) có nghĩa là cóvđ cun dây. Đ khôi ph đĩa như vy, chúng tôi cn chuyn cáđĩa cho HDA ​​ca nhà tài tr.
Đu preamp trong hu hết các trường hp có th b cháđng thi vi PCB. Vì vy, luôn luôn nên kim tra nó trước khi th càđt PCB ca nhà tài tr trê đĩđó (nếđu preamp b đon mch thìPCB ca nhà tài tr có th b hng).
Ngoài ra, chúng ta nên nh rng có mt vđ phn cng đin hình vi cá đĩa Seagate Barracuda cũ - đng cơ trc chính. Nhưng ngày nay nó là vđ khá hiếm.
Nế đĩa quay liên tc mà không có bt k âm thanh l nào, chúng tôi có th tiến hành Chđoán phn mm .
Sau khi nhn nút Ngun trên bng điu khin, hãy nhìn vào bng Đăng ký trng thái trong khi cáđĩa bđu cách chúng hođng.
Dướđây là ba trng tháđăng ký tiêu biu nht:
Description: Regs
Khi chúng ta thy rng các thanh ghi DRD và DSC  trêđó có nghĩa là  đĩa đã sn sàngvà ch lnh ATA to thành máy tính. Trong hu hết các trường hđiđó có nghĩa là chúng ta có th m mt tiích và tiếp tc chđoán.
Nếu thanh ghi BSY được BT  vĩnh vin, điđó có nghĩa là  đĩđang thc hin mt s th tc ni b. Trong  đĩa v trng thái Bus Busy trong mt thi gian dài, điđó có nghĩa là nó có mt svđ v Khu vc dch v, hoc các vđ v Trưởng hoc vđ PCB.
Nếu tt c các thanh ghi b m mt na và thanh ghi PHY không có nghĩa là có vđ kết ni. Kim tra cáp SATA / PATA, kim tra v trí ca jumper (chúng phi luôđượđ v trí ca Master Master) và th thay thế PCB.
Bđu tiích c th cho  đĩa và xem các thông đip tường trình trong quá trình khi to. Nó có thcung cp rt nhiu thông tin hích.
Kim tra ID  cng . Nó có mt không? Nó có đúng không? Liu nó có đúng năng lc?
Description: 23_Full_HDD_ID
Bn có th s dng sơ đ nguyên lý đ hiu quy trình chđoán phn mm.

BƯỚC D1 -  đĩđược bt ngun chính xác có nghĩa là  đĩ trng thái Sn sàng và nó hin th Full HDD ID vi dung lượng chính xác khi chúng tôi khđng tiích Universal.
BƯỚC D2 - Chúng tôi có th bđu Tiích ph quát kim tra thông tin chung v  đĩa (chng hn như trng thái tham s Max LBA, thông s SMART, trng thái b đm ghi và chi tiết ID  cng) vàđc các khu vc ca người dùng, ví d chy th nghim Express. Hãy chú ý khi thc hin bài kim tra này. Đng đ  đĩa không giám sát trong mt thi gian dài. Nế đĩa có vđ v đu hoc b mt, vic kim tra có th quá căng thng nên s b hng nghiêm trng. Nế đĩa có th đc d liu người dùng trong hu hết các trường hp, tt hơn là khđng Data Extractor và đc nó trước bt k thnghim b mt dài nào.
BƯỚC D3 - Nế đĩđã khđng thành công và có quyn truy cp vào khu vc Người dùng, chúng ta có th truy cp tiích Data Extractor và to mt tác v mi. Bn nên luôn luôn to tác v vi tùy chn Sao chép d liu ca Make Make và khi tác v được to, hãy to bđ đu tiên (tiích c thphđược khđng trong nđ thc hiđiđó). Trong trường hp như vy, chúng ta có th ddàng xáđnh các vđ vi các vđ đc và b mt c th.
BƯỚC S1 - S4 khác nhau đi vi tng kiế​​trú đĩa c th. Chúng được thc hin trong Tiích cth (cho tng kiế​​trúc)
Khi chúng tôi làm vic vi cá đĩa Seagate hoc Samsung, chúng tôi luôn cn kết ni b chuyđi USB-Terminal đ xem đu ra ca thiết b đu cui. Ngoài ra, đó là mý tưởng tđ kim tra xem bn có quyn truy cp lnh đu cui trê đĩa không.

Nếu bạn gặp khó khăn xin vui lòng sử dụng Dịch vụ của Cty Khôi Phục Dữ Liệu Võ Nguyễn:

Dịch vụ cứu dữ liệu ổ cứng

Dịch vụ cứu dữ liệu máy chủ

Dịch vụ cứu dữ liệu nas-san

Bảng giá dịch vụ cứu dữ liệu ổ cứng 

Ngày đăng: 06/07/2019

TOP