Diễn đàn cứu dữ liệu

Ngày đăng: 21/08/2018

Diễn đàn Cứu Dữ Liệu là sân chơi chung cho mọi người về các thiết bị liên quan đến lĩnh vực phục hồi dữ liệu, công nghệ viễn thông & tin học.- Hướng dẫn bạn trở thành chuyên gia phục hồi dữ liệu

- Những bài viết chuyên sâu giúp bạn hiểu biết thêm về cấu trúc phân vùng, tập tin....

Diễn đàn cứu dữ liệu có các danh mục

- Đào tạo và giải pháp phục hồi dữ liệu

- Phục hồi dữ liệu trên đĩa cứng

- Phục hồi dữ liệu mảng đĩa RAID

- Phục hồi dữ liệu USB/SD/CF/SSD

- Phục hồi dữ liệu thiết bị

Hiện tại, diễn đàn đang hoạt động từ đầu năm 2018 do công việc khá nhiều nên việc xây dựng diễn đàn còn nhiều hạn chế. Chúng tôi, đang tuyển thêm MOD để quản lí, lập trình viên viết code,...... Để hoàn thiện trang diễn đàn của Cty chúng tôi. Rất mong mọi người tham gia để cùng nhau phát triển. 

Link tham khảo: diễn đàn cứu dữ liệu

 

TOP